Search This Blog

પ્રેમ હોય છે કેવો એ મારે જોવુ છે

પ્રેમ હોય છે કેવો એ મારે જોવુ છે,
મન ભરી ને એક વખત તારા પર
પ્રેમ કરવો છે.
શ્વાસ લઇ ને તો દરેક જણ જીવે છે,
પણ મારે તો તારા પ્રત્યેક
શ્વાસ માં મારૂ જીવન જીવવુ છે.

gujrati sms, gujarati sms, gujrati language sms