Search This Blog

From the eve of Cheti Chand

From the eve of Cheti Chand..
May you shine like a star always,
May you be bright as sun
May you spread light soothing as moonlight
May with the glory of Jhulelal,
You have a wonderful life today and forever .
Happy Cheti Chand

Chetri Chandra ki lakh lakh wadhayu

Sindhi aahiyu, Sindhi galhayu, 
Sindhiyat ji jyot jagayu, 
Tabha sabhin khe 
Chetri Chandra ji lakh lakh wadhayu
Aayo lal Sabai Chao Julelal

Happy Cheti Chand

May this Cheti Chand bring you new spirit
new beginning and new prosperity
Wishing you Happy Cheti Chand

Cheti Chand sms


કાબેલિયત

કોઈપણ વ્યક્તિ જે
કાબેલિયત બતાવવાની
યોગ્યતા ધરાવે છે તે
ક્યારેય પણ વૃદ્ધ થતી નથી.

Gujarati sms

નિષ્ફળ થયો નથી

ક્યારેય હું નિષ્ફળ થયો નથી,
મેં 10 હજાર ઉપાયો જાણી લીધા
છે જે કામ કરી શકતા નથી.

Gujarati sms

જોખમ

માણસ કંઇ પણ કરે,
તેમાં જોખમો તો હોવાના જ,
પણ કંઇ પણ ન કરવામાં તેના
કરતાં વધારે જોખમો છે.

gujarati sms

ભવિષ્ય

દરેક માણસ પોતાની રીતભાતથી
પોતાનું ભવિષ્ય ઘડે છે.

Gujrati sms