Search This Blog

બીજાનું દુઃખ જોઇને

બીજાનું દુઃખ જોઇને સુખી થવું તે માનવ પ્રકૃતિ છે પણ બીજાનું દુઃખ જોઇને દુઃખી થવું તે માનવ સંસ્કૃતિ છે.
- સ્વામી પીયુષાનંદ સરસ્વતી
Gujarati sms