Search This Blog

દિલ માં હતી એક જ તમન્ના

દિલ માં હતી એક જ તમન્ના, કોઈ પ્રિયપાત્ર મળી જાય,
કંઈ આશા જાગી અંતરમાં તકદીર હાથતાળી આપી જાય
કસુર મારો કે તમારો નહોતો, છતાં દિલ દુઃખી થઇ જાય,
હવે અફસોસ પણ શાનો? ખુદ કુદરત જ રૂઠી જાય !

Dil ma hati ek j tamnna